ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Το ρεκόρ καταγράφηκε στις εκδηλώσεις στα πλαίσια του Καρναβαλιού του Adana

Δημοσίευση 15.04.2013 11:10:14 UTC
Τελευταία Ενημέρωση 15.04.2013 14:13:18 UTC

Ρεκόρ από την πόλη Adana στην κατηγορία «Η μεγαλύτερη Ζωγραφιά της Παγκόσμιας Ειρήνης».

Το προηγούμενο ρεκόρ με χίλια 24 τετραγωνικά μέτρα ανήκε στην Ιαπωνία, αυτό το ρεκόρ υπό την εποπτεία του επίσημου διαιτητή και Εκπρόσωπο της Τουρκίας του Βιβλίου Γκίνες, αυξήθηκε στα χίλια 111 τετραγωνικά μέτρα.

Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Uğur Mumcu, στα πλαίσια του Καρναβαλιού Άνθος Πορτοκαλιού του Adana.

Οι 17 χιλιάδες 800 ζωγραφιές που ζωγράφισαν σε χαρτί A 4 μαθητές από 84 σχολεία, ενώθηκαν μπροστά στον σταθμό τρένου της πόλης.

Οι διαστάσεις της ζωγραφιάς που στην μέση απεικονίζει το πουλί γερανός, σύμβολο της ειρήνης, μετρήθηκε ενώπιο της Şeyda Subaşı Gemici, Εκπρόσωπο Τουρκίας για το Βιβλίο Γκίνες και Επίσημος διαιτητής.

Το αποτέλεσμα έδειξε πως η Τουρκία έσπασε το ρεκόρ που είχε καταγράψει στην κατηγορία αυτή το 2010 η Ιαπωνία.

Με την ανακοίνωση του νέου ρεκόρ, άρχισαν και οι πανηγυρισμοί.